W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

W toku budowy jakiegokolwiek obiektu, obojętnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do niepoprawnie lub w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich solidność i zdolność do izolacji cieplnej, jak również przyczynić się do rozrostu niebezpiecznych dla zdrowia pleśni oraz grzybów.

Które elementy budynku należy chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie powinno się zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie dachy, balkony, piwnice, fundamenty i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z zawodowcami, którzy podpowiedzą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki należy użyć w odniesieniu do danych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z cegły, dziurawki czy pustaka wypalanego zaleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa posiadała spadek zapobiegający kumulacji wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją zlecić?

Ważne jest, aby planowanie hydroizolacji, zlecić profesjonalnej ekipie, posiadającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze specjalistami podczas prac związanych z hydroizolacją spodu płyt i ścian fundamentowych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, taśm PVC czy węży iniekcyjnych. Natomiast na zamówienie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. inwentaryzacją, uszczelnieniem i naprawą przecieków wody, naprawą tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.