Szkolenia dla administracji – ochrona danych osobowych

Pierwszym prawnym dokumentem w Polsce, jaki dotykał sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, która weszła w życie w 1997. Także obecnie określa ona ten termin oraz mówi, jak powinniśmy z nich korzystać. W myśl ustawy dane osobowe to wszystkie informacje, które pozwalają na rozpoznanie konkretnego obywatela bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zakwalifikować można więc adres, imiona i nazwisko oraz wiek, lecz również te określane jako dane wrażliwe – na przykład wiadomości o możliwych wyrokach, chorobach oraz wyznaniu. O ich bezpieczeństwo warto zatroszczyć się tym bardziej, że dzięki internetowi ich zdobycie oraz przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Kurs z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe posiadają każdego typu przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują wyłącznie danymi ich współpracowników, inne zaś uzyskują dostęp także do danych kontrahentów. We wszystkich przypadkach pracownicy, którzy się z nimi stykają muszą przejść specjalne kursy z ochrony danych osobowych, dzięki którym nauczą się, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo. Jest to naprawdę istotne, bowiem po zauważeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić poważne kary – nie tylko pieniężne, ale w najcięższych sytuacjach także pozbawienia wolności.

Na czym opiera się szkolenie z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest skierowane do wszystkich specjalistów administrujących tego typu danymi – są to między innymi pracownicy do spraw rekrutacji, składnic akt bądź sekretariatów. W jego koszty wliczone są także materiały pomocnicze, dzięki którym kursanci szybciej przyswoją wiedzę. Po ukończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zagwarantować ochronę informacji, uczestnicy otrzymują właściwe certyfikaty. Warsztaty z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu i zazwyczaj zamykane są tego samego dnia.