Reprezentacja w sprawach o rozwód – Kancelaria prawna Szczepańska Chwała

Kancelaria prawna Szczepańska Chwała z Krakowa oferuje usługi z dziedziny prawa rodzinnego. Jest to obszar prawa, który reguluje takie kwestie, jak sprawy majątkowe i zależności powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa między małżonkami oraz pomiędzy rodzicami i ich dziećmi. Kancelaria Szczepańska Chwała, w zgodzie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, służy pomocą w obszarze doradztwa i konsultacji, a także reprezentuje klientów w sprawach sądowych i przedsądowych.

Kancelaria prawna w Krakowie – prawo rodzinne

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy usługi w dziedzinie prawa rodzinnego, m.in.:
– prowadzenie spraw dotyczących separacji lub rozwodowych,
– reprezentowanie klienta w w sprawie o rozwód,
– reprezentowanie klienta podczas sprawy o przyznanie alimentów,
– konsultacje i pomoc w postępowaniach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
– sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
– podział majątku dorobkowego małżonków,
– składanie wniosków o reprezentowanie klienta w trakcie rozpraw oraz o przysposobienie.

Reprezentacja podczas rozwodu – doradztwo prawne w Krakowie

Dziedziną, wchodzącą w skład postępowań z zakresu prawa rodzinnego, są sprawy rozwodowe i separacyjne. W obrębie tej usługi Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie oferuje:
– złożenie odwołania od wyroku sądu, wniesienie apelacji,
– reprezentowanie klienta podczas rozprawy,
– wystąpienie z wnioskiem o wydanie odpisu wyroku rozwodowego,
– przygotowanie i wniesienie pozwu rozwodowego,
– postępowanie odwoławcze w przedmiocie ustanowienia separacji,
– reprezentowanie klienta w trybie procesowym lub nieprocesowym,
– opracowanie i złożenie wniosku o separację.