Próbujesz obliczyć koszt tłumaczenia? Sprawdź, co na niego wpływa

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego? Wejdź na tlumaczalnia.pl/ceny/

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Codziennie polskie biura tłumaczeń sporządzają multum przysięgłych i zwykłych tłumaczeń na mniej lub bardziej popularne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i statystycznych obywateli.

Mimo, iż online bez trudu można wyszperać darmowe platformy do translacji, nadal nie dorównają one doświadczonym tłumaczom, bowiem skorzystanie z ich pomocy jest nierzadko obowiązkowe, np. jeżeli musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się z grubsza obliczyć koszt tłumaczenia. Od czego więc zależy cena przekładu?

Termin realizacji, język, typ tłumaczenia – to ma wpływ na finalny koszt usługi

Finalną cenę translacji dokumentu kształtują poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie na język polski jest najczęściej o kilkanaście procent tańsze niż przekład w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który planujemy przełożyć tekst. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) czy romańskich (włoski, portugalski) będzie zasadniczo tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (np. ukraińskiego, rosyjskiego, białoruskiego) lub wschodnioazjatyckich (koreańskiego, wietnamskiego).
3. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeżeli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia lub problematyka tekstu. Translacja prac naukowych, podręczników medycznych lub umów handlowych wyceniana jest wyżej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla danej branży, ale także stosowną wiedzę, by właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji niepożądanych błędów.

Dlaczego przekład poświadczony to większy wydatek?

Warto dodać, iż przekład różnego typu dokumentów jak paszport lub świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, gdyż tłumacz obowiązkowo potwierdza go pieczęcią z własnym nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie zaznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, kopii lub oryginału, a także przypisuje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej określają stały cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w przypadku nieodzowności zlecenia tłumaczenia poświadczonego innych pism, cenę usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie zwykłym jest to 1800 znaków.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]