Jakie usługi świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Tłumacz przysięgły rosyjski Kraków. Zdobądź więcej informacji.

Ostatnie lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, iż wzrósł popyt na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którym posługuje się także ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia pracy czy też nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Ukrainy, Rosji czy Kazachstanu. Należą do nich między innymi akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych kwalifikacji zawodowych i uprawnień. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Tym samym, żeby wykonywać ten zawód, trzeba otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest oprócz tego pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasza siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]