Dlaczego należy zadbać o rozwój kompetencji pracowników

Rozwój kompetencji - poszerz swoje wiadomości!

Rośnie grono pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników znamiennie przekłada się na powodzenie całego przedsiębiorstwa. Zaangażowana załoga wyposażona w szeroki arsenał umiejętności miękkich to główny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – uznane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich osobistych kompetencji oraz predyspozycji może wesprzeć pracodawcę w zebraniu kadry, która będzie gotowa na różne wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center zrealizowanego przez kompetentnego coacha można ujawnić, który z pracowników przejawia kompetencje przywódcze i będzie najlepszym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnymi metodami – m.in. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W trakcie spotkań z zatrudnionymi wykorzystywane są efektywne techniki szkoleniowe, np. wywiady, zadania grupowe, analiza danego przypadku (case studies) czy symulacje. W ten sposób można ujawnić utajony potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu audytu można kontynuować pracę z zespołem w postaci coachingu.

Jak prowadzony jest audyt AC/DC i rozwój pracowników?

Prawidłowo przygotowany audyt jest rozdzielona na kilka etapów. Na wstępie wychodzi się od określenia kompetencji potrzebnych na audytowanym stanowisku. W kolejnym etapie audytor wybiera techniki, które zostaną zastosowane podczas sesji. Kolejnym stadium jest przekazanie informacji na temat intencji sesji oraz tego, co chce się dzięki niej osiągnąć. Równie istotne jest poza tym otoczenie, w którym zostaną wykonane sesje z pracownikami – musi ono dawać komfort, który pomoże spełnić założenia audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest prowadzona przez wykwalifikowanych doradców, którzy są psychologami. Sesja trwa co najmniej cztery godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje indywidualny, szczegółowy raport, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich silne strony oraz podane są polecenia, jak należy przeprowadzić kolejną fazę rozwoju pracowników. Audyt AC/DC zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]