Czym zajmują się detektywi i jak mogą pomóc Tobie?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne też dla przedsiębiorców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony będący na L-4 naprawdę jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w CV są prawdziwe. Warto zatem powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien mieć detektyw i w rozwiązaniu których zagadnień może nam pomóc.

Detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba posiadać odpowiednią licencję, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, iż osoby podchodzące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie minimum średniego wykształcenia, obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywów?

Gros zadań, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi gdy podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka należycie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam też określić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co jest bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.