Badania psychologiczne kierowców – komu są potrzebne?

Kliknij tu i dowiedz się, kto oferuje badania psychologiczne Bielsko

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je zrobić?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca musi poddać się tego typu badaniom. Są one niezbędne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów, kierowców tramwajów i pojazdów uprzywilejowanych. Widać więc, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” konieczność ta może dotyczyć tylko wtedy, gdy zostaną oni skierowani na nie przez odpowiednie organa – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak przebiegają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddawani są kierowcy, nie są skomplikowane. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań bierze się pod uwagę wiek badanego, gdyż badane parametry słabną wraz z wiekiem, a więc niezbędne jest przyjęcie odpowiedniego punktu odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność badań, to badania kierowców najczęściej przeprowadza się co pięć lat, lecz jeśli mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, zaś kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zmuszeni są wykonywać badania co rok.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]