Badania operatorów – jak często przeprowadzać?

Do pracy w różnego rodzaju profesjach potrzebne są właściwe predyspozycje psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je ma, wykonuje się specjalistyczne badania. By je przeprowadzić, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Inne testy przeprowadzane są dla prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych lub suwnic. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania okazują się zlecane dużo częściej. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jak one wygląda, jakie akty prawne określają ich specyfikę oraz jakie predyspozycje okazują się podczas nich najważniejsze.

Przepisy a badania operatorów

Terminy wykonywania oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz pozostałych maszyn stosowanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. Według niego badania operatorów muszą być wykonywane co trzy albo cztery lata, poza osobami po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do przechodzenia testów co dwa lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że wygląd badań może być zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista stwierdzi, że niezbędne są dodatkowe badania lub niektóre części są w tym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu oraz test badający możliwości intelektualne. Później wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz sprawdzeniu, czy kandydat potrafi odpowiednio szybko zahamować. Badania operatorów to również badania zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni i z zastosowaniem stereometru.

Nasza siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]