Normy techniczne dla schodów wewnętrznych

Jeśli potrzebujesz schodów zabiegowych drewnianych, koniecznie sprawdź www.oknostol.com.pl/schody/.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko mocne i wspaniale prezentujące się, ale też powinny być nade wszystko bezpieczne oraz komfortowe podczas użytkowania. W toku projektowania domu bądź mieszkania dwupoziomowego trzeba tym samym wziąć pod uwagę bieżące przepisy wskazujące jakie normy techniczne muszą bezwzględnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie warunki muszą spełniać?

Bez znaczenia, czy w projekcie chcemy zbudować schody wewnętrzne z betonu, z drewna albo ze szkła, ich konstrukcja powinna spełniać przytoczone w aktach prawnych warunkami. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały przytoczone wytyczne przedstawiające to, jak winny wyglądać przepisowo wykonane schody wewnętrzne. W tym dokumencie dostępne są informacje o wymiarach spoczników i stopni, całkowitej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Zalecane wymiary schodów – norma

Jeżeli planujemy zamontować w domu wygodne schody, ich wymiary muszą gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez każdego z domowników – także przez osoby mające trudności z mobilnością, osoby starsze czy dzieci. Według przepisów przytoczonego wcześniej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Powinno się jednak uwzględnić to, że najbardziej optymalne są stopnie o wysokości około 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależy od ich wysokości i wylicza się ją wedle podanej w rozporządzeniu formuły.

Minimalna szerokość użytkowa biegu także jest wyznaczona w tym akcie prawnym – to nie mniej niż 80 cm, jednak przyjęło się, że bardziej komfortowe w eksploatacji są schody o szerokości minimum 1 metra. Szerokość spocznika, to znaczy podestu między biegami, winna zaś mieć co najmniej 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie może być więcej niż 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże między innymi mieszkań dwupoziomowych, jak również budynków w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Warunki techniczne dla schodów zabiegowych, wachlarzowych oraz spiralnych

Rozporządzenie określa także wymiary schodów wachlarzowych, a więc takich, w których bieg tworzy łuk, a szczeble są w kształcie trapezów. Schody tego typu są ogromnie efektowne, a jeżeli będą dobrze rozplanowane, to także są komfortowe. W tym przypadku szerokość stopni powinna wynosić minimum 0,25 m – to zapewni bezpieczne schodzenie oraz wchodzenie.

Akty prawne precyzują też parametry, jakie muszą posiadać schody kręcone oraz zabiegowe. Dla przypomnienia – schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, ale nie posiadają one spocznika. Tymczasem schody kręcone są konstruowane na planie kręgu. Jakie wymiary muszą posiadać bezpieczne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni musi mieć nie mniej niż 25 cm i trzeba ją zagwarantować w dystansie maksymalnie 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Takie same parametry dotyczą schodów kręconych, jednak w tym wypadku odległość liczy się od słupa stanowiącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Nasza siedziba:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]