Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań, czyli praca montera budowy

Poszukujesz porady montera budowy? Skieruj się tutaj

Monter budowy to bardzo ważne stanowisko, od którego zależy bezpieczeństwo wielu osób. Na czym polega ta praca i jakie uprawnienia trzeba posiadać, żeby ją wykonywać?

Monter budowy – jak zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy

Pracę montera budowy definiują stosowne akty prawne. Akty wykonawcze ministerstwa gospodarki związane z BHP na budowie mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z obsługi maszyn i podstaw BHP oraz pomyślnie zaliczyć egzamin. Następnie uzyskuje się świadectwo oraz wpis do książki operatora. Warto zauważyć, że monterzy budowy są zobowiązani przez polskie przepisy do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Również pomocnik montera musi uczestniczyć w szkoleniu, wykazywać się dobrym zdrowiem, zakładać odzież ochronną i kask. Przepisy mają zapobiec wystąpieniu groźnych sytuacji.

Monter budowy – zaufaj profesjonalistom

Monter ustawia rusztowania na budowie – to właśnie dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie niezbędnych prac. Do zadań montera należy m. in. spawanie komponentów rusztowań metalowych, żelbetowych, zrobionych z drewna, zabezpieczanie antykorozyjne stalowych modułów, posługiwanie się planem montażu, jak również demontaż konstrukcji i modernizowanie wszystkich komponentów. Rusztowania zakłada się na zewnątrz i wewnątrz budynku, na kopułach, halach, czyli praca ta narażona jest na wpływ czynników pogodowych. Prace wykonuje się na podstawie specjalnego planu, dlatego niezwykle istotne jest, żeby osoba zajmująca się tym była dobrze przeszkolona. Duże znaczenie ma także doświadczenie. Wszystkie te zadania można zlecić zewnętrznemu podmiotowi, który powierzy prace fachowcom.

Nasza siedziba:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]