Maseczka wielokrotnego użytku Vitberg Mini Shield

COVID-19, który rozprzestrzenił się na wszystkie państwa, całkowicie przeistoczył nasze kontakty społeczne oraz bieg życia. Wytyczne dystansu społecznego narzucają nieodzowność używania różnych środków, które mają chronić nas przed realnym niebezpieczeństwem złapania tego groźnego wirusa. Idąc do biura lub apteki, gdzie zazwyczaj obracamy się w większym gronie ludzi, powinniśmy dla bezpieczeństwa nosić na ustach oraz nosie ochronną maskę. Co natomiast uczynić, jeśli trudno nam się oddycha w typowej maseczce z bawełny?

Wygodna maseczka wielorazowa w formie mini przyłbicy

Ci, którzy uważają ochronne maski z materiału za nieporęczne i mają trudności z oddychaniem w czasie ich używania, powinny zaopatrzyć się w ochronną mini przyłbicę. Takim środkiem ochrony osobistej jest między innymi maseczka wielokrotnego użytku Mini Shield firmy Vitberg. Zabezpiecza ona użytkownika przed stycznością z patogenami w jednakowym zakresie jak maska chirurgiczna, a więc zasłania usta i nos, ale przy tym umożliwia lekkie oddychanie. Jej kluczowymi zaletami są wygoda, solidność oraz dosłownie kilkugramowa waga, która nie przekracza 10 gramów. Ta mini przyłbica wytworzona jest z materiałów, dzięki którym może być użytkowana po wielokroć. Jej przysłonę z folii PET po kolejnym założeniu można oczyścić, a samą całość można także wyprać ręcznie (aż trzydzieści razy) w wodzie z detergentem.

Maseczka z przyłbicą – dla astmatyków oraz osób w podeszłym wieku

Ochronną przyłbicy rekomenduje się używać każdemu, komu zależy na bezpieczeństwie, ale i na wygodzie. Osoby mające kłopoty z oddychaniem, mające powyżej 60 roku życia bądź aktywnie uprawiające sport pozytywnie ocenią swobodę jaką zapewnia taka lekka maseczka wielokrotnego użytku. Jest ona także rekomendowana wszystkim, którzy są zobligowani nakładać ochronne maski w trakcie pełnienia pracy. Mini Shield nie utrudnia ruchów szyi, nie przeszkadza w noszeniu okularów, a jej stosowanie przez wiele godzin nie jest kłopotliwe. Działa ona z FaceID, co z pewnością uznają za plus ludzie młodzi.

Nasza siedziba:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]