Poznaj rolę prawników w zakresie prawa rodzinnego

Prawo rodzinne jest jeden z najważniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najczęstsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, aczkolwiek mamy duże doświadczenie także w prowadzeniu spraw związanych z uregulowaniem kontaktów, władzą rodzicielską czy ojcostwem i macierzyństwem.

Rozwody, alimenty, separacje – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególny obszar prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko biegłości w przepisach, ale przede wszystkim właściwego podejścia do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej prywatne sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na stały kontakt z Klientem i prowadzenie go przez poszczególne stadia sprawy w sposób dla niego bezbolesny. Naszym celem jest dopasowanie się do oczekiwań każdego Klienta przede wszystkim w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – sposób działania prawnika

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem w formie osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej bądź przez Skype. Staramy się wówczas zgromadzić jak najwięcej informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, na rzecz której będziemy pracować przez najbliższych kilka miesięcy. Kolejne fazy naszej pracy to przygotowanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W toku prowadzenia każdej sprawy staramy się znaleźć sposób na zakończenie jej ugodą. Podejście to wywodzi się z faktu, iż gros konfliktów ma swoje podłoże w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba neutralna, nie jest nimi obciążony i rozpatruje sprawę wyłącznie z punktu widzenia prawa.