Kancelaria radców prawnych z Krakowa

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy usługi związane z obsługą pozaprocesową i procesową zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów prawa handlowego. W skład zespołu Kancelarii wchodzą radcowie prawni oraz aplikanci radcowscy, którzy specjalizują się głównie w prawie cywilnym, prawie pracy, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria prawna w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Przeważającą część naszej działalności stanowi prowadzenie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, reprezentacji przed sądami, udziale w mediacjach i negocjacjach, a także opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu naszych Klientów podejmujemy wszelkie działania, których celem jest zakończenie sporu w sposób pozasądowy, co wpływa w szczególności na szybkość zakończenia sprawy, jak również zmniejszenie wydatków powiązanych z obsługą prawną.

Kancelaria prawna – doradztwo i obsługa prawna podmiotów prawa handlowego

Zakres pracy Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej przedsiębiorców, która obejmuje bieżące doradztwo i opiniowanie podejmowanych przez Klientów działań z prawnego punktu. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Udzielamy porad naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie obszary jak prawo administracyjne, handlowe, pracy czy nawet podatkowe. Chcemy, aby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam ochronę prawną swojej spółki, dlatego skupiamy się na aktywnym reagowaniu i zapobieganiu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.