Znaczenie faktury proforma

Więcej szczegółów o tym, czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty.

Każdy kto prowadzi własne przedsiębiorstwo, ale także i gros osób dokonujących zakupów online, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą pro forma. Nie każdy natomiast wie, czym naprawdę jest ten dokument i co go odróżnia od tradycyjnej faktury.

Czy faktura proforma jest ostateczna?

W języku łacińskim pro forma znaczy „dla przyzwoitości”, stąd częstokroć można spotkać się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I istotnie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, wobec tego nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się jednak zostawić ją w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma powinna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący formą propozycji jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem wykonania usługi ani zakupu artykułów, zatem w myśl przepisów ustawy o VAT nie wywołuje skutków w obszarze podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest wiążąca? Nie, gdyż mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie jest wykonana, toteż warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal być zmienione.

Faktura proforma musi być zauważalnie oznaczyć

Faktura proforma przypomina z wyglądu i zawiera analogiczne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • datę i miejsce,
  • dane stron,
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana także słownie,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • stawka i obliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • wskazanie terminu zapłaty,
  • określenie daty doręczenia towaru lub wykonania usługi.

By nie było żadnych problemów z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznaczyć dostrzegalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Powinno się również pamiętać, iż ten typ faktury nie zwalnia z konieczności wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co istotne, faktury proforma nie można wystawić w przypadku, kiedy klient zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo wpłaci przedpłatę.