Restrukturyzacja, czyli jak uniknąć upadłości firmy?

Jeśli przedsiębiorstwo przechodzi poważny kryzys, wierzytelności w stosunku do kontrahentów zwiększają się z tygodnia na tydzień, a ogłoszenie bankructwa zdaje się być najlepszym wyjściem, prawdopodobnie nadszedł czas na rozpatrzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Restrukturyzacją można określić transformację przedsiębiorstwa dążącą do niedopuszczenia do jego bankructwa i w rezultacie wzrost jego wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne systematyzuje ustawa z 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy proponują mnóstwo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami, więc są bez wątpienia w wyższym stopniu nastawione na właścicieli firm. Same postępowania toczą się szybciej niż przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pożytków: zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, pomagają zastopować egzekucje komornicze, wstrzymać sfinalizowanie niepomyślnych ugód, a zwłaszcza uratować spółkę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

Wymieniona powyżej ustawa definiuje cztery modele postępowań restrukturyzacyjnych. Są to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużona spółka przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego notabene sama wyznacza, samodzielnie przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Rolą sądu jest tutaj wyłącznie zaakceptowanie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po sporządzeniu i zaakceptowaniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Toczy się ono przed sądem, jednak w domyśle ma prowadzić do szybkiego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie trwa z reguły do 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się zwykle przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może wskazać tymczasowego nadzorcę sądowego, zabezpieczając tym sposobem dobytek dłużnika. Okres prowadzenia takiego postępowania jest często dłuższy niż rok, bowiem w kwestiach odnoszących się do wierzytelności spornych, to sędzia podejmować decyzję o ostatecznej wysokości zobowiązania.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc czynności dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Niemniej jednak wiąże się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, że funkcjonują ograniczenia, które warunkują, jaki typ restrukturyzacji można zastosować w danej sytuacji. Przykładowo przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zastosować wyłącznie wówczas, gdy wysokość wierzytelności spornych nie przekracza 15% wszystkich zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania układowego bądź sanacyjnego. Działania restrukturyzacyjne są skomplikowane, wobec tego jeśli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale wahasz się, jaki rodzaj będzie stosowny dla Twojej spółki, koniecznie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.