Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – o notach księgowych

Noty księgowe 40 euro. Uzyskaj więcej szczegółów.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności zazwyczaj natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość tej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie większej niż 50 tys. zł, przedsiębiorca od 2020 r. może natomiast wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, notę księgową można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia spłaty, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy utrzymywanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych stosunków biznesowych. W końcu zwłoka w przelaniu należności za fakturę może być kwestią krótkotrwałych problemów z wypłacalnością bądź prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Generator not księgowych znajdziesz w sieci

W momencie, kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem regulacje mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro deklarowanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację do obsługi należności, która posiada również innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]