Flobo – robot do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Może być mnóstwo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na osoby prywatne.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Przedsiębiorca starć się dojść niespłaconych należności na drodze windykacji. Chociaż termin ten większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika rozmaite działania dopuszczone w aktualnych przepisach. Działania te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Gdy ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje podobną ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony we wskazanym terminie bezsprzecznie wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – ustaw własne harmonogramy działań

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może ustawić własne scenariusze działań wszczynanych wobec nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 EUR, a potem przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, pod warunkiem, że wspomniane wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach przynosi także zauważalną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]