Kurs języka włoskiego

Czy warto się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Opanowanie języka angielskiego jest w obecnym czasie standardem, dlatego też, żeby podnieść swoje kwalifikacje oraz pozycję na rynku pracy warto umieć drugi bądź nawet trzeci język obcy w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym. Co wybrać? Do obiegowych języków należą: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością dwóch języków jest bardziej wydajny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a placówką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej wartościowy dla pracodawcy.

Czemu opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie powszechne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej intensywny, dużo francuskich i włoskich firm uruchamia w Polsce swoje oddziały i zakłady. Pomimo zastoju ekonomicznego gospodarka Włoch jest jedną z ważniejszych w Unii, a sami Włosi nieszczególnie znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Ponadto język włoski jest językiem „urzędowym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest trudna?

Język włoski jest wyjątkowo prosty do nauczenia się, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych zdolności lingwistycznych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest prosta – wystarczające jest nauczenie się podstawowych zasad i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych występuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!