Przepuklina – kto jest narażony?

Przepuklina jest zaliczana do najgroźniejszych schorzeń. Pomimo tego nierzadko bagatelizujemy jej pierwsze symptomy, umożliwiając jej dalszy rozwój. To natomiast może owocować poważnymi powikłaniami, w niektórych przypadkach stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Przepuklina to wydostanie się tkanek z jamy ciała, przez co zwiększa się niebezpieczeństwo pojawienia się poważnych zakażeń. Najczęściej pojawia się przy udzie, chociaż potrafi pojawić się również w jamie brzusznej oraz między żebrami. W razie jej zdiagnozowania musimy bezzwłocznie wybrać się do lekarza, a ten wybierze odpowiednie, efektywne metody terapii.

Jak ustrzec się przepukliny?

Przepuklina najczęściej okazuje się skutkiem zbytniego obciążenia – pojawia się między innymi przy przenoszeniu masywnych przedmiotów. Często jednak przyczyny jej wystąpienia są całkowicie odmienne – może okazać się tym za niski poziom białka, w wyniku czego uszkodzone zostają tkanki podtrzymujące organy brzucha. Ryzyko pojawienia się przepukliny zwiększa się z biegiem lat i najbardziej narażeni są wiekowi chorzy, ale nierzadko notuje się ją również u dzieci – szczególnie niemowląt.

Przepuklina – co robić?

Leczenie przepukliny powinno być podjęte jak najprędzej i być nadzorowane przez dobrego lekarza. Dzisiejsze metody są znacznie efektywniejsze od tych wykorzystywanych kiedyś oraz eliminują skutki uboczne. Zamiast szyć tkanki chorego, w okolicy przepukliny stosuje się odpowiednie membrany, które pozwalają na ograniczenie napięcia i tym samym zażegnanie niebezpieczeństwa kolejnego wystąpienia tej dolegliwości.