Odzyskaj równowagę między ciałem i umysłem – o choreoterapii

Współczesna psychologia często wykorzystuje zbawienny wpływ, jaki na ludzką psychikę wywiera sztuka. Dzieje się tak bez względu na to, czy idzie o odbiorcę dzieła, czy jego twórcę. Formy terapii stosujące działania artystyczne nazywa się arteterapią. Do tej grupy zalicza się m.in. teatroterapię, muzykoterapię, filmoterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu) oraz choreoterapię. Ta ostatnia, jak nietrudno się domyślić, jako czynnik terapeutyczny stosuje taniec. Co należy o niej wiedzieć?

Choreoterapia – odzyskaj równowagę między ciałem i umysłem

Choreoterapia jest skuteczna, bo kluczowe elementy tańca umożliwiają odzyskanie i zachowanie równowagi między umysłem, a ciałem. Rytm i ruch pozwalają pacjentowi wgłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy oraz zapanować nad emocjami. By uczestniczyć w zajęciach choreoterapii nie jest potrzebna znajomość jakiegokolwiek stylu tanecznego. Nie są również konieczne predyspozycje do bycia dobrym tancerzem. Znacznie istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym pomoże pacjentowi terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie PTSD i lęku społecznego

Zakres schorzeń i problemów, przezwyciężenie których wspomaga choreoterapia, jest niezwykle obszerny. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapię stosuje się m.in. w leczeniu lęku społecznego, nerwic, depresji, ADHD i przewlekłego zespołu stresu pourazowego. Może być również wykorzystywana jako terapia pomocnicza u pacjentów zmagających się z chorobą Parkinsona, stwardnieniem rozsianym, nowotworami czy zaburzeniami ruchowymi – także tymi będącymi następstwami upośledzeń różnego typu.