Zapisz się na szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – zdolność do czynności prawnych i niekaralność

Informacje o osobach fizycznych to elementy wyjątkowo chronione, zwłaszcza współcześnie, kiedy każdy ma dostęp do internetu. To dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Do tego przyszły administrator musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według ustawy wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Szkolenia ABI – dla kadry kierowniczej

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia uczestnicy poznają najważniejsze terminy, takie jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, uzyskują aktualną wiedzę o regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się realizować zadania ustawowe przypisane ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik kursu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje, a także dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.